KERAMISKE DELER FOR ELEKTRISK ELLER TERMISK ISOLASJON

Avanserte keramiske deler brukes innen elektrotermisk teknologi, belysning, kontroll og installasjonsteknologi.

Vi lager og leverer følgende keramiske deler:

MATERIALER

Alumina, zirkonia, steatitt, mullitt, silisiumnitrid og bornitrid.

Alumina ceramics, zirconia ceramics, ceramic parts,ceramic components,industrial ceramics, advanced ceramics, technical ceramics, fine ceramics
Advanced ceramics, ceramic parts

SØKNADER

Keramiske materialer kan brukes i alle områder som krever elektrisk eller termisk isolasjon.

ELEKTRISK VARMETEKNOLOGI

Rør, varmelederbærere, flerhullsrør, utvalg
radiatorer, ende- og isolasjonsperler, glødende deler, kontaktstikkontakter, varmeholdere, rillede plater.

ELEKTRISKE KOMPONENTER

Tekniske løsninger for sammensatte deler i synsfelt, fjærlåser, freste deler, metall eller syntetisk materiale sammensatte deler, overflateraffinerte deler.

TILBEHØR FOR VARMEKONTROLL

Holdere, holdere, foringer, tilkoblingsmuligheter, endevulster, muffer, rørkapsler, kontaktstifter, skiver, ringer, termostatbaser, termostathus, bunnplater, kontaktplater, kontaktmakere.

LYNTEKNOLOGI

Lampeholder bakplater, lampeholdere, LED-teknologi

INSTALLASJONSTEKNIKK OG MOTSTAND

Bøsninger, avstandsstykker med og uten gjenger, gnistkammerplater, klemmer, klemmelister, koblingsdeler, bæredeler, potensiometerringer, avstandsringer, motstandsholdere.

Advertisement