Właściwości i zastosowania ceramiki z tlenku glinu

Właściwości ceramiki korundowej

Główną fazą krystaliczną ceramiki korundowej jest faza krystaliczna korundu (α-Al2O3), a zawartość tlenku glinu w preparacie ma duży wpływ na właściwości ceramiki korundowej.
Zawartość Al2O3 jest wysoka, temperatura wypalania ceramiki jest również wysoka.
Wraz ze wzrostem zawartości Al2O3 wzrasta również wytrzymałość mechaniczna ceramiki.
Zawartość Al2O3 ma istotny wpływ na jego właściwości elektryczne.
Wraz ze wzrostem zawartości Al2O3, stała dielektryczna i oporność właściwa objętościowa, straty dielektryczne maleją, a stała dielektryczna i straty dielektryczne maleją wraz ze wzrostem częstotliwości.
Przewodność cieplna wzrasta wraz ze wzrostem zawartości Al2O3.

Zastosowania ceramiki z tlenku glinu

Ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną, dużą rezystancję izolacji, wysoką twardość, odporność na ścieranie, korozję i wysoką temperaturę, ceramika korundowa może być stosowana jako ceramika elektroniczna, np. urządzenia próżniowe i podłoża obwodów, obudowy obwodów stałych, izolatory świec zapłonowych itp. .
Dzięki wysokiej wytrzymałości i twardości ceramika z tlenku glinu może być stosowana jako ceramika konstrukcyjna, np. jako wykładzina materiałów ściernych, narzędzi, nurników, tulei cylindrowych, zaworów itp.
Dzięki dobrej stabilności chemicznej ceramika z tlenku glinu może być stosowana jako chemiczna i bioceramika, na przykład sztuczne złącza, substytuty platyny, nośniki katalizatorów i lotnictwa, materiały do ​​wytwarzania energii z płynów magnetycznych.
Ceramika z tlenku glinu znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle tekstylnym, wydobywczym, naftowym, chemicznym, energetycznym, elektronicznym i budowlanym.

Advertisement