Egenskaper och tillämpningar av aluminiumoxidkeramik

Egenskaperna hos aluminiumoxidkeramik

Den huvudsakliga kristallfasen av aluminiumoxidkeram är korundkristallfasen (α-Al2O3), och innehållet av aluminiumoxid i formuleringen har ett stort inflytande på prestandan hos aluminiumoxidkeramer.
Al2O3-innehållet är högt, keramisk bränningstemperatur är också hög.
Med ökningen av Al2O3-halten ökar också den mekaniska styrkan hos keramer.
Innehållet av Al2O3 har en betydande effekt på dess elektriska egenskaper.
Med ökningen av Al2O3-innehållet ökar dielektricitetskonstanten och den specifika volymresistansen, den dielektriska förlusten minskar och dielektricitetskonstanten och dielektricitetsförlusten minskar med ökande frekvens.
Värmeledningsförmågan ökar med ökningen av Al2O3-halten.

Användning av aluminiumoxidkeramik

På grund av den höga mekaniska hållfastheten, stora isolationsmotstånd, hög hårdhet, nötningsbeständighet, korrosionsbeständighet och hög temperaturbeständighet, kan aluminiumoxidkeramik användas som elektronisk keramik, såsom vakuumanordningar och kretssubstrat, solida kretshöljen, tändstiftsisolatorer, etc. .
Med den höga hållfastheten och hårdheten kan aluminiumoxidkeramik användas som en strukturell keramik, till exempel som foder för slipmedel, verktyg, kolvar, cylinderfoder, ventiler, etc.
Med den goda kemiska stabiliteten kan aluminiumoxidkeramik användas som kemisk och biokeramik, till exempel konstgjorda fogar, platinasubstitut, katalysatorbärare och flyg, kraftgenererande material för magnetiska vätskor.
Aluminiumoxidkeramik används i stor utsträckning inom textil-, gruv-, petroleum-, kemi-, kraft-, elektronik- och byggindustrin.

Advertisement