Egenskapene og bruksområdene til alumina keramikk

Egenskapene til alumina keramikk

Hovedkrystallfasen til alumina-keramikk er korundkrystallfasen (α-Al2O3), og innholdet av aluminiumoksyd i formuleringen har stor innflytelse på ytelsen til alumina-keramikk.
Al2O3-innholdet er høyt, keramisk brenningstemperatur er også høy.
Med økningen av Al2O3-innholdet øker også den mekaniske styrken til keramikk.
Innholdet av Al2O3 har en betydelig effekt på dets elektriske egenskaper.
Med økningen av Al2O3-innholdet øker dielektrisitetskonstanten og den spesifikke volummotstanden, det dielektriske tapet avtar, og den dielektriske konstanten og det dielektriske tapet reduseres med økende frekvens.
Den termiske ledningsevnen øker med økningen av Al2O3-innholdet.

Bruk av alumina keramikk

På grunn av den høye mekaniske styrken, stor isolasjonsmotstand, høy hardhet, slitestyrke, korrosjonsmotstand og høy temperaturbestandighet, kan alumina keramikk brukes som elektronisk keramikk, for eksempel vakuumenheter og kretssubstrater, solide kretshus, tennpluggisolatorer, etc. .
Med den høye styrken og hardheten kan alumina-keramikk brukes som en strukturell keramikk, for eksempel som fôr for slipemidler, verktøy, stempler, sylinderforinger, ventiler, etc.
Med den gode kjemiske stabiliteten kan aluminakeramikk brukes som kjemisk og biokeramikk, for eksempel kunstige ledd, platinaerstatninger, katalysatorbærere og luftfart, kraftgenereringsmaterialer for magnetiske væsker.
Alumina-keramikk er mye brukt i tekstil-, gruve-, petroleums-, kjemisk-, kraft-, elektronikk- og byggeindustrien.

Advertisement