Alüminium keramikasının xüsusiyyətləri və tətbiqi

Alumina keramika xüsusiyyətləri

Alumina keramikasının əsas kristal fazası korund kristal mərhələsidir (α-Al2O3) və formulada alüminium oksidinin tərkibi alüminium oksidinin keramika performansına böyük təsir göstərir.
Al2O3 tərkibi yüksəkdir, keramika bişirmə temperaturu da yüksəkdir.
Al2O3 miqdarının artması ilə keramikaların mexaniki möhkəmliyi də artır.
Al2O3-ün tərkibi onun elektrik xüsusiyyətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Al2O3 miqdarının artması ilə dielektrik davamlılığı və xüsusi həcm müqaviməti artır, dielektrik itkisi azalır, artan tezliklə dielektrik davamlılığı və dielektrik itkisi azalır.
Al2O3 miqdarının artması ilə istilik keçiriciliyi artır.

Alumina keramika tətbiqləri

Yüksək mexaniki gücü, böyük izolyasiya müqaviməti, yüksək sərtlik, aşınma müqaviməti, korroziyaya davamlılıq və yüksək temperatur müqaviməti səbəbindən alüminium keramika elektron keramika kimi istifadə edilə bilər, məsələn, vakuum cihazları və dövrə substratları, bərk dövrə qoruyucuları, qığılcım izolyatorları və s. .
Yüksək gücü və sərtliyi ilə alüminium keramika struktur keramika kimi istifadə edilə bilər, məsələn, aşındırıcılar, alətlər, pistonlar, silindrlər, klapanlar və s.
Yaxşı kimyəvi sabitliyə malik olan alüminium keramika kimyəvi və biokeramika kimi istifadə edilə bilər, məsələn, süni birləşmələr, platin əvəzediciləri, katalizator daşıyıcıları və aviasiya, maqnit mayesinin enerji istehsalı materialları.
Alüminium oksidi keramika toxuculuq, mədənçıxarma, neft, kimya, energetika, elektronika və tikinti sənayesində geniş istifadə olunur.

Advertisement