Alumiinioksidikeramiikan ominaisuudet ja sovellukset

Alumiinioksidikeramiikan ominaisuudet

Alumiinioksidikeramiikan pääkidefaasi on korundikidefaasi (α-Al2O3), ja alumiinioksidipitoisuudella formulaatiossa on suuri vaikutus alumiinioksidikeramiikan suorituskykyyn.
Al2O3-pitoisuus on korkea, keraamisen polttolämpötila on myös korkea.
Al2O3-pitoisuuden kasvaessa keramiikan mekaaninen lujuus myös kasvaa.
Al2O3-pitoisuudella on merkittävä vaikutus sen sähköisiin ominaisuuksiin.
Al2O3-pitoisuuden kasvaessa dielektrisyysvakio ja ominaistilavuusvastus kasvavat, dielektrinen häviö pienenee ja dielektrisyysvakio ja dielektrisyyshäviö pienenevät taajuuden kasvaessa.
Lämmönjohtavuus kasvaa Al2O3-pitoisuuden kasvaessa.

Alumiinioksidikeramiikan sovellukset

Korkean mekaanisen lujuuden, suuren eristysvastuksen, korkean kovuuden, kulutuskestävyyden, korroosionkestävyyden ja korkean lämpötilan kestävyyden vuoksi alumiinioksidikeramiikkaa voidaan käyttää elektronisena keramiikkana, kuten tyhjiölaitteita ja piirien substraatteja, kiinteän piirin koteloita, sytytystulppien eristeitä jne. .
Korkean lujuuden ja kovuuden ansiosta alumiinioksidikeramiikkaa voidaan käyttää rakennekeramiikkana, esimerkiksi hioma-aineiden, työkalujen, mäntien, sylinterivaipan, venttiilien jne. vuorauksena.
Hyvän kemiallisen stabiiliuden ansiosta alumiinioksidikeramiikkaa voidaan käyttää kemiallisena ja biokeramiikkana, esimerkiksi keinoliitoksina, platinakorvikeina, katalyytin kantajina ja ilmailussa, magneettinesteen voimantuotantomateriaaleina.
Alumiinioksidikeramiikkaa käytetään laajalti tekstiili-, kaivos-, öljy-, kemian-, voima-, elektroniikka- ja rakennusteollisuudessa.

Advertisement