คุณสมบัติและการใช้งานของอลูมินาเซรามิกส์

คุณสมบัติของอลูมินาเซรามิกส์

เฟสคริสตัลหลักของเซรามิกอลูมินาคือเฟสคริสตัลคอรันดัม (α-Al2O3) และเนื้อหาของอลูมินาในสูตรมีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเซรามิกอลูมินา
ปริมาณ Al2O3 สูง อุณหภูมิการเผาเซรามิกก็สูงเช่นกัน
ด้วยปริมาณ Al2O3 ที่เพิ่มขึ้น ความแข็งแรงเชิงกลของเซรามิกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
เนื้อหาของ Al2O3 มีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าของมัน
ด้วยการเพิ่มขึ้นของเนื้อหา Al2O3 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและความต้านทานปริมาตรจำเพาะเพิ่มขึ้น การสูญเสียไดอิเล็กตริกลดลง และค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและการสูญเสียไดอิเล็กตริกลดลงตามความถี่ที่เพิ่มขึ้น
ค่าการนำความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณ Al2O3 ที่เพิ่มขึ้น

การใช้อลูมินาเซรามิกส์

เนื่องจากความแข็งแรงทางกลสูง ความต้านทานฉนวนขนาดใหญ่ ความแข็งสูง ทนต่อการเสียดสี ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่ออุณหภูมิสูง เซรามิกอลูมินาสามารถใช้เป็นเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ เช่นอุปกรณ์สูญญากาศและพื้นผิววงจร ปลอกวงจรแข็ง ฉนวนหัวเทียน ฯลฯ .
ด้วยความแข็งแรงและความแข็งสูง เซรามิกอลูมินาจึงสามารถใช้เป็นเซรามิกโครงสร้างได้ เช่น เป็นวัสดุบุผิวสำหรับวัสดุกัดกร่อน เครื่องมือ ลูกสูบ กระบอกสูบ วาล์ว เป็นต้น
ด้วยความคงตัวทางเคมีที่ดี เซรามิกอลูมินาสามารถใช้เป็นสารเคมีและเซรามิกชีวภาพได้ เช่น ข้อต่อเทียม สารทดแทนแพลตตินัม ตัวเร่งปฏิกิริยาและการบิน วัสดุสร้างพลังงานของเหลวแม่เหล็ก
เซรามิกอลูมินาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม เคมี พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง

Advertisement