Свойствата и приложенията на алуминиевата керамика

Свойствата на алуминиевата керамика

Основната кристална фаза на алуминиевата керамика е кристалната фаза на корунд (α-Al2O3), а съдържанието на алуминиев триоксид в състава има голямо влияние върху производителността на алуминиевата керамика.
Съдържанието на Al2O3 е високо, температурата на изпичане на керамика също е висока.
С увеличаването на съдържанието на Al2O3 се увеличава и механичната якост на керамиката.
Съдържанието на Al2O3 оказва значително влияние върху електрическите му свойства.
С увеличаване на съдържанието на Al2O3 диелектричната константа и специфичното обемно съпротивление се увеличават, диелектричните загуби намаляват, а диелектричната константа и диелектричните загуби намаляват с увеличаване на честотата.
Топлопроводимостта нараства с увеличаване на съдържанието на Al2O3.

Приложения на алуминиева керамика

Поради високата механична якост, голямото изолационно съпротивление, висока твърдост, устойчивост на абразия, устойчивост на корозия и устойчивост на висока температура, алуминиевата керамика може да се използва като електронна керамика, като вакуумни устройства и субстрати на вериги, корпуси на твърда верига, изолатори на свещи и др. .
С високата си якост и твърдост, алуминиевата керамика може да се използва като структурна керамика, например като облицовка за абразиви, инструменти, бутала, цилиндрови облицовки, клапани и др.
С добрата химическа стабилност, алуминиевата керамика може да се използва като химическа и биокерамика, например изкуствени стави, заместители на платина, носители на катализатор и авиация, материали за генериране на енергия с магнитни флуиди.
Алуминиевата керамика се използва широко в текстилната, минната, петролната, химическата, енергийната, електронната и строителната индустрия.

Advertisement